Ειδικός Σύμβουλος (off Counsel)

Ο Δικηγόρος Ηρακλής Φιδετζής είναι ειδικός σύμβουλος (Off Counsel) της Δικηγορικής Εταιρείας σε θέματα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά. Ο κ. Φιδετζής είναι έμπειρο νομικό στέλεχος με πολύχρονη διεθνή ενασχόληση στον τομέα των επενδύσεων.

top