• Σύμβουλοι
  • Ηρακλής Φιδετζής (Off Counsel)

    Ο Ηρακλής Φιδετζής είναι ειδικός σύμβουλος (off counsel) της Εταιρείας σε θέματα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά. Είναι Δικηγόρος Αθηνών και διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

    top