ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ανακοινώνει την απόκτηση από την 4η Μαρτίου 2015 πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αυτή της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Δικηγορική Εταιρεία μας την καθιστά μια εκ των ελαχίστων Δικηγορικών Εταιρειών στη χώρα μας που διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας.
Με την ευκαιρία, ευχαριστούμε τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, που μας τοποθετεί σε κορυφαία θέση μεταξύ των Δικηγορικών Εταιρειών, και τους υποσχόμαστε να συνεχίσουμε, καταβάλλοντας ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, την πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων τους.

top

Comments are closed.

top