ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

PAPACONSTANTINOU – Ν.-Κ. HLEPAS & PARTNERS LAW FIRM

30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens – Kolonaki

Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182

Office in Thessaloniki: Tsimiski 54

www.publiclaw-lawfirm.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

            Η Δικηγορική Εταιρεία μας ανακοινώνει τη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας με το ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής η Εταιρεία μας θα παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στο Επιμελητήριο, προκειμένου να επιτευχθούν οι καταστατικοί του σκοποί, που αφορούν την ανάπτυξη και επέκταση των οικονομικών, επιχειρηματικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. Το ΕΛΛΗΝΟ–ΙΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ αποτελεί σήμερα βασικό και αξιόπιστο θεσμικό παράγοντα προώθησης των σχέσεων της χώρας μας με την ιδιαίτερα σημαντική και ραγδαίως αναπτυσσόμενη αυτή χώρα. Η συμφωνία υπογράφηκε την 13.06.2023 από τον Διαχειριστή της εταιρείας μας Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου και τον Πρόεδρο του ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. Άγγελο Τσαβδάρη. Η εταιρεία μας εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη σύναψη της συμφωνίας, η οποία διαθέτει στρατηγικό χαρακτήρα για την ίδια.

top

Comments are closed.

top