ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Μ.Π.

Επικεφαλής των τεχνικών συμβούλων της εταιρείας είναι ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Αραβώσης. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Ε.Μ.Π. ιδίως σε θέματα Δασικού Δικαίου, Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εκπονούνται ειδικές Μελέτες για δασικές υποθέσεις (φωτοερμηνείες, τοπογραφικές αποτυπώσεις, αξιολόγηση εκτάσεων), ιδιαίτερα για την προσβολή πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών, πράξεων κήρυξης αναδάσωσης και δασικών χαρτών, καθώς και για πολεοδομικές υποθέσεις, ενώ παράλληλα εκπονούνται ειδικές Γνωματεύσεις για υποθέσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων σε περιπτώσεις περιορισμών της ιδιοκτησίας που επιβάλλονται για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων.

top