• Σύμβουλοι
  • Κωνσταντίνος Αραβώσης

    Επικεφαλής των τεχνικών συμβούλων της εταιρείας είναι ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Αραβώσης. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Ε.Μ.Π. ιδίως σε θέματα Δασικού Δικαίου, Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου με την ανάθεση γνωμοδοτήσεων και μελετών σε δασικές και πολεοδομικές υποθέσεις.

    top