• Συνεργάτες
  • Ήβη Μαυρομούστακου

    Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο. Eίναι πτυχιούχος της Nομικής Σχολής Aθηνών, D.E.A. Δημοσίου Δικαίου,  D.E.A. Πολιτικής Επιστήμης και διδάκτορας (Doctorat d’ Etat en Droit, βαθμός άριστα) του Πανεπιστημίου Paris-2 Pantheon-Assas, με τίτλο διατριβής “Le pouvoir constituant. Le cas de la Grece 1830-1909”. Για τις σπουδές της στο Παρίσι έλαβε την υποτροφία του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλου, ενώ υπήρξε Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (Τομέας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου). Συμμετείχε και συμμετέχει σε προγράμματα του Ινστιτούτου Max Planck της Φρανκφούρτης, του Ινστιτούτου Eλληνικής Συνταγματικής Iστορίας και Συνταγματικού Δικαίου, του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και του Ιδρύματος της Βουλής ‘Κοινοβουλευτισμός και Δημοκρατία’ κ.ά., ενώ διηύθυνε το πρόγραμμα με θέμα: «Ανεξάρτητες Αρχές στη Συγκριτική Προοπτική» (Επιτροπή Ερευνών Π.Κ., 2009-2010) και το πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, με θέμα: «Πολιτική συμπεριφορά και πολιτικό σύστημα: η ελληνική κοινή γνώμη και παράμετροι διαμόρφωσης» (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ., 2005-2008). Ανέλαβε επιστημονικό έργο στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων σχετικά με τις Ανεξάρτητες Αρχές του τομέα της επικοινωνίας (2005). Το 2009 ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών και συνεργάτης επιστημονικών περιοδικών. Επίσης, υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου (1999-2000), του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (1997-1999), της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την σύνταξη του Αρχαιολογικού Νόμου (1997-1998) και ήταν αναπληρώτρια αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (1998-2004). Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τα έτη 1997-2002 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης για νομικά θέματα στα Υπουργεία Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ.

    Έχει σειρά δημοσιεύσεων στα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της, τα οποία βρίσκονται στο πεδίο της ανάλυσης των σύγχρονων πολιτικών και διοικητικών συστημάτων, των ανεξάρτητων αρχών και της ιστορίας των συνταγματικών και διοικητικών θεσμών. Μεταξύ των πρόσφατων δημοσιεύσεών της είναι: «Το ‘κατά σύνταγμα πολίτευμα’ στην Πραγματεία του Ν. Ι. Σαριπόλου», στο συλλογικό τόμο με θέμα: Η ζωή και το έργο του Ν. Ι. Σαρίπολου, έκδοση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και Ιδρύματος της Βουλής «Κοινοβουλευτισμός και Δημοκρατία» (υπό δημοσίευση), «Σύνοψη της πρόσφατης Έκθεσης Πεπραγμένων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) : η διακηρυγμένη ανάγκη για αξιοκρατικές προσλήψεις (έτους 2007)», Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2009: 244-256, «Ρύθμιση και Δικαιώματα : συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες τάσεις;», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3, 2008: 399-410, “Des parcours empiriques en tant qu’acquis institutionnel: les autorites independantes en Grece»”, στο συλλογικό τόμο The Constitution and its reform (La Constitution et sa reforme), European Public Law Series/ Bibliotheque de Droit Public Europeen, edited by P.Pavlopoulos/S. Flogaitis/A. Pantelis, Esperia Publications LTD, London, 2008: 343 επ., “ ‘Peuple’ et ‘Nation’ en 1864. Correlations et inequations”, στο G. Grivaud – S. Petmezas (επιμ.), Byzantina et Moderna. Melanges en l’honneur d’Helene Antoniadis-Bibicou,  Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007: 149-159, «Η λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π : επιβεβαίωση ή αναίρεση του θεσμικού του ρόλου;», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2, 2007: 222-233, «Εμπειρική (συν)διαμόρφωση των ανεξάρτητων αρχών στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου, 2, 2007: 281-292, «Η προφορική συνέντευξη στο σύστημα προσλήψεων του δημόσιου τομέα : η σχετικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου,  2, 2006: 260-269, «Η Έκθεση Πεπραγµένων του Ε.Σ.Ρ. έτους 2005 : το χρονικό μιας αντίστροφης πορείας, από το διευρυμένο θεσμικό ρόλο στον ‘αυτοπεριορισμό’», ΔΙΜΕΕ Τχ.Απριλίου/Μαίου/Ιουνίου 2006: 196-201, “Making the Republic safe from Corruption: Patterns and Mechanisms in the Quest for Good Governance”, στο συλλογικό τόμο με θέμα: “Rethinking the Boundaries of Constitutional Law”, Πρακτικά του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα 11-15 Ιουνίου 2007, υπό δημοσίευση: 2009 (με Κ. Α. Λάβδα). Δημοσίευση στον ιστότοπο www.enelsyn.gr, «Εκλογές και Σύνταγμα, πέντε χρόνια μετά την αναθεώρηση του 2001», στο Ξ. Ι. Κοντιάδης (επιστ.επιμ.), Πέντε χρόνια μετά την αναθεώρηση του 2001, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Τ. ΙΙ, Αθήνα-Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2006: 625-667 (με Γ. Κατρούγκαλο), «Πολιτικές Θεωρίες και Θεσμικές Παρεμβάσεις κατά της Διαφθοράς στις Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα : η περίπτωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», στο Κλ. Κουτσούκης – Παν. Σακκάς (επιμ.), Διαφθορά και Σκάνδαλα στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική, Αθήνα : Σιδέρης, 2005: 727-752 (με Αρ. Αλεξόπουλο).

    top