Η Κωνσταντίνα Αμβροσίου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία) και πραγματοποιεί στη Δικηγορική Εταιρεία μας την άσκησή της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος “ERASMUS”.

top