Η Λαμπρινή Καϊάφα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την άσκησή της στη Δικηγορική Εταιρεία τον Νοέμβριο του έτους 2021. Ομιλεί άριστα αγγλικά (C2 Level, Certificate of Proficiency, University of Michigan) και σε καλό επίπεδο τη γερμανική γλώσσα (Β2 – Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας).

top