Η Λαμπρινή Καϊάφα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την άσκησή της στη Δικηγορική Εταιρεία τον Νοέμβριο του έτους 2021.

top