• Συνεργάτες
  • Μαρία Αναστασίου

    Η Μαρία Αναστασίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ), καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δίκαιο Περιβάλλοντος (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ). Γνωρίζει σε άριστο επίπεδο την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

    top