• Συνεργάτες
  • Μαρία Αναστασίου

    Η Μαρία Αναστασίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει σε άριστο επίπεδο την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Εντάχθηκε στη Δικηγορική Εταιρεία ως ασκούμενη Δικηγόρος τον Ιούλιο του έτους 2017.

    top