• Συνεργάτες
  • Νίκος Παπαχρήστος

    Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Απόφοιτος Λυκείου της «Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς». Κάτοχος Πτυχίου του Νομικού Τμήματος Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ, Μεταπτυχιακών διπλωμάτων των Πανεπιστημίων PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE (D.E.A. Droit public interne) και Α.Π.Θ. (Νομική Σχολή/ Κλάδος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών), καθώς και Διδακτορικού διπλώματος («άριστα») στο Συνταγματικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Είναι δικηγόρος στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο. Εργάστηκε με έμμισθη εντολή στην «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από το 1999 μέχρι το 2004 και έκτοτε μέχρι σήμερα εργάζεται με έμμισθη εντολή στην «Τράπεζα Πειραιώς» (Τομέας Δικών, Εργατικών Αμφισβητήσεων και Ζητημάτων Περιουσίας). Έχει διδάξει αυτοδύναμα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως επί συμβάσει μέλος Σ.Ε.Π./Θεματική Ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική», καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής/«Νομικό καθεστώς αλλοδαπών, προσφύγων και μειονοτήτων» και Τμήμα Νοσηλευτικής- Μεταπτυχιακό Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείρισης Κρίσεων/«Νομοθεσία Διεθνούς Δικαίου-Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»). Από το 2011 είναι εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (με πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων). Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης για διδακτορική έρευνα, έχει μετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συνεργαστεί επιστημονικά με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, το Πνευματικό Ίδρυμα «Γεώργιος Α. Παπανδρέου» και το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης των Υπουργών Μεταφορών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και Πολιτισμού (1994-2000), μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, μέλος Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Από τον Απρίλιο του 2010 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων. Έχει γράψει τρεις επιστημονικές μονογραφίες και έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια νομολογίας και βιβλιοκρισίες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

    top