• Συνεργάτες
  • Σταυρούλα (Σταύρια) Νικολάου

    H Σταύρια Νικολάου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούλιο του έτους 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό της Δικηγορικής Εταιρείας ως ασκούμενη Δικηγόρος. Ομιλεί σε πολύ καλό επίπεδο την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα.

    top