ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ GREEK LAW DIGEST “The Ultimate Legal Guide to Investing in Greece”

Η Δικηγορική Εταιρεία μας συμμετέχει στον τόμο τίτλο: GREEK LAW DIGEST. THE ULTIMATE LEGAL GUIDE TO INVESTING IN GREECE που εκδόθηκε πρόσφατα (2012) από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υπό την αιγίδα και την πρωτοβουλία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και της INVEST IN GREECE S.A. Συγκεκριμένα, η Δικηγορική Εταιρεία μας συμμετέχει με τέσσερα άρθρα του Δρος Απόστολου Παπακωνσταντίνου που περιλαμβάνονται στην ενότητα «ENVIRONMENT» και έχουν τους εξής τίτλους: Ι) NATURAL ENVIRONMENT (σελ. 518 επ.). ΙΙ) FOREST PROTECTION AND MANAGEMENT (σελ. 528 επ.). ΙΙΙ) SEA & COASTAL POLLUTION (σελ. 532 επ.). IV) PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE (σελ. 559 επ.). Οι ανωτέρω συμβολές έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας μας (στήλη «Επικαιρότητα»), καθώς και στη διεύθυνση: http://investingingreece.blogspot.com.

top

Comments are closed.

top