• Εταίροι
  • Απόστολος Παπακωνσταντίνου

    Ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου είναι Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου και Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο. Είναι ο βασικός εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας. Είναι Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Δημόσια Οικονομική και Πολιτική” της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής. Έχει διδάξει επί σειρά ετών Δημόσιες Πολιτικές, Διακυβέρνηση, Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Διοικητικό Δίκαιο ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), ως μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και ως Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι Επιστημονικός Διευθυντής της Επιθεώρησης Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, που αποτελεί το αρχαιότερο (1957) επιστημονικό περιοδικό στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και του Διοικητικού Δικαίου στη χώρα μας. Είναι νομικός σύμβουλος μεγάλων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρηματικών Ομίλων καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ως Δικηγόρος, από το έτος 1992, εξειδικεύεται ιδίως στο Διοικητικό Δίκαιο, στο Συνταγματικό Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, στο Δασικό Δίκαιο, στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, στο Δημοσιοϋπαλληλικό και Εργατικό Δίκαιο, στο Φορολογικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, ασχολείται δε ιδίως με υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αναλάβει σειρά σημαντικών υποθέσεων στους τομείς αυτούς. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πτυχίο Τμήματος Νομικής) και, στη συνέχεια, Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) (πρώτος στη σειρά αποφοίτησης των ανωτέρω Τμημάτων). Διατέλεσε ειδικός νομικός σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού των Εξωτερικών, καθώς και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του ίδιου Υπουργείου. Επίσης διατέλεσε προϊστάμενος των Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου εταιριών συμφερόντων του επιχειρηματία Δημητρίου Κοντομηνά. Ακόμη, υπήρξε συνεργάτης στο Δικηγορικό Γραφείο του αείμνηστου Καθηγητή Γιώργου Παπαδημητρίου. Τα έτη 2023 και 1995 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών για το συγγραφικό του έργο. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του έτους 2023 του απονεμήθηκε το ανωτέρω βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για τη μελέτη του με τίτλο: “Η συνταγματική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Κανονιστικό περιεχόμενο και νομολογιακή εξέλιξη” (2024, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη), ενώ το έτος 1995 του απονεμήθηκε το ίδιο βραβείο για τη μελέτη του με τίτλο: “Το «πολίτευμα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Προβλήματα και προτάσεις”, 1996, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Το έτος 2015 βραβεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό GLOBAL LAW EXPERTS ως κορυφαίος Δικηγόρος του Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα για το έτος 2015 (PUBLIC LAW LAWYER OF THE YEAR IN GREECE). Έχει συγγράψει σειρά επιστημονικών μονογραφιών και δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Σημαντικότερες μονογραφίες: 1. Η συνταγματική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Κανονιστικό περιεχόμενο και νομολογιακή εξέλιξη”, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2024, σ. 136 (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών). 2. Κοινωνική Δημοκρατία και Κοινωνικό Κράτος Δικαίου κατά το Σύνταγμα του 1975/1986/2001, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, σ. 1440. 3. Το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία. Συνταγματικά θεμέλια, 2005, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 128. 4. Το «πολίτευμα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα και προτάσεις, 1996, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 164 (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών). 5. Κράτος και διεθνές δίκαιο. Η συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, 2001, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 441. 6. Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου. Από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (2000-2001). Κείμενα αποφάσεων – σχολιασμός – ευρετήρια, 2002, εκδ. Γ. και Π. Μεντζελόπουλος, σ. 244. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ”, ενώ διατέλεσε επί σειρά ετών μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ” και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ηλεκτρονικού νομικού περιοδικού “ΝΟΜΟΣ & ΦΥΣΗ”. Είναι Πρόεδρος του Ομίλου Πολιτικού Προβληματισμού για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και τον Δημοκρατικό εκσυγχρονισμό, Αντιπρόεδρος της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου (1999-2008).

    top