Η Γεωργία Κυριακάτη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ομιλεί την αγγλική και την ιταλική γλώσσα. Ξεκίνησε την άσκηση στη Δικηγορική Εταιρεία τον Δεκέμβριο του έτους 2022.

top