Η Γεωργία Κυριακάτη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο “ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ” της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ομιλεί την αγγλική και την ιταλική γλώσσα. Ξεκίνησε την άσκηση στη Δικηγορική Εταιρεία τον Δεκέμβριο του έτους 2022.

top