Η Γεωργία (Ζέτα) Αγγελάτου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.

top