• Εταίροι
  • Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας

    O Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε νομικά. Πραγματοποίησε, με υποτροφία του ΙΚΥ, μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, όπου και αναγορεύθηκε Διδάκτορας Νομικών Επιστημών. Ασκεί δικηγορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο. Είναι τακτικό μέλος της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Στρασβούργο). Έχει δημοσιεύσει σειρά βιβλίων και μεγάλο αριθμό άρθρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη διοικητική μεταρρύθμιση, το δημόσιο δίκαιο και ειδικότερα το περιβαλλοντικό και το πολεοδομικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο αλλοδαπών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει μέλος και προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, συνεργάτη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) από το 1996 και διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

    top