• Συνεργάτες
  • Παναγιώτα Μαυροειδή

    Η Παναγιώτα Μαυροειδή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LLM) του NORTHWESTERN UNIVERSITY- PRITZKER SCHOOL OF LAW. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Δίκαιο Ανταγωνισμού και θέματα Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Φορολογικό Δίκαιο, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει απταίστως αγγλικά (μητρική γλώσσα), γαλλικά και ελληνικά ενώ έχει καλή γνώση της κινεζικής γλώσσας. Η Παναγιώτα είναι συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας «Απ. Παπακωνσταντίνου- Ν.Κ. Χλέπας και Συνεργάτες» από το έτος 2014.

    top