• Συνεργάτες
  • Χριστίνα Δημητροπούλου

    Γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Το 2008 αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό «Λίαν Καλώς». Το 2009 εισήχθη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο αποφοίτησε το έτος 2010 με βαθμό «Άριστα». Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας με θέμα «Χωροθέτηση Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και νομολογία ΣτΕ». Απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τον Αύγουστο του 2010. Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής της πορείας έχει εκπονήσει εργασίες αφορώσες ως επί το πλείστον στο Δημόσιο Δίκαιο στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, έχει συνεργαστεί με νομικά περιοδικά δημοσίου δικαίου και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων με έμφαση στο δημόσιο δίκαιο. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά, ενώ έχει επαρκείς γνώσεις ισπανικών. Born in Athens in 1985. Graduated from National and Kapodistrian University of Athens-Faculty of Law in 2008. Graduated in 2010 with the degree “Excellent” from the postagraduate program of Law School of National and Kapodistrian University of Athens and specialized in Public law, Subject of final work: “Spatial Planning of industrial activities and case-law of the Counsil of the State”. She became member of the Athens Bar Association in 2010. She has attended a number of seminars related to public law and has collaborated with law magazines in the section of public law. She speaks fluently English and French and has sufficient knowledge of Spanish. 

    top