Ειδίκευση της Εταιρείας μας

Η Δικηγορική Εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικού Δικαίου – Διοικητικού Δικαίου, Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πολεοδομικού Δικαίου, Δασικού Δικαίου, Δημοσιοϋπαλληλικό Δικαίου κ.ά.), του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ενωσιακό Δίκαιο – Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και του Εργατικού Δικαίου, αναλαμβάνει δε υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

top